คุณไสย แพ้ สามประโยคสั้น ๆ

“คุ ณ ไ ส ย” แ พ้ สามประโยคสั้น ๆ เรื่องเล่าของ “พระพุฒาจารย์โต” อาตมา (สมเด็จโต) ได้เห็นอานิสงส์ของการสวดมนตร์ด้วยตัวอาตมาเอง ในสมัยที่อาตมาได้ออกเดินธุดงค์ในป่าเป็นเวลา 15 ปี โดยอาศัยอยู่ในเขตดงพญาไฟ ซึ่งเป็นเขตที่อยู่ใกล้ชายแดนของประเทศเขมร ในสมัยนั้นเต็มไปด้วยสิงสารา สั ต ว์ และ ภู ต ผี วิ ญญ า …

Read More

แนะนำ อาหารที่ควรกิน สำหรับคนวัยทอง ในช่วงอายุ 40ปีขึ้นไป

แนะนำ อาหารที่ควรกิน สำหรับคนวัยทอง ในช่วงอายุ 40ปีขึ้นไป วัยทองเป็นช่วงรอยต่อระหว่างวัยกลางคนและวัยสูงอายุ ในช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป ร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะมีการสร้างฮอร์โมนเพศลดลง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเจ้าตัวและคู่สมรส ตลอ ดจนบุคคลอื่นในครอบครัวและสังคม ซึ่งในช่วงวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายหล า ยประการ ดังนี้ อาการท้องอืดตัวเตี้ยลง อาการป ว ดไขข้อ 65% สายต าย าว มีความต้องการทางเพศลดลง 75 ถึง 85% มีปัญหาเรื่องการได้ยิน …

Read More