แนะนำอาหารที่ควรกิน สำหรับคนวัยทอง ในช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป

แน ะนำอาหารที่ค วรกิน สำหรับคนวัยทอง ในช่ว งอายุ 40 ปีขึ้นไป วัยทองเป็นช่วงรอยต่อระหว่างวัยกลางคนและวัยสูงอายุ ในช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป ร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะมีการสร้างฮอร์โมนเพศลดลง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเจ้าตัวและคู่สมรส ตลอ ดจนบุคคลอื่นในครอบครัวและสังคม ซึ่งในช่วงวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายหล า ยประการ ดังนี้ อาการท้องอืดตัวเตี้ยลง อาการป ว ดไขข้อ 65% สายต าย าว มีความต้องการทางเพศลดลง 75 …

Read More