Advertisement

เวลาทำบุญ ให้อธิษฐา นแบบนี้ คำเดีย วได้ครบ ทุกอย่าง

เวลาทำบุญ ให้อธิษฐา นแบบนี้ คำเดีย วได้ครบ ทุกอย่าง

เวลาทำบุญคุณ อ ธิ ษ ฐ า นว่าอะไร ส่วนมากก็จะขอให้ร่ำร ว ย มีสุขภาพแข็งแรง

ให้ได้เลื่อนตำแหน่งต่างๆ แต่ว่าหลวงปู่ดู่แนะนำเคล็ดลับการอธิษฐานเพียงคำเดียวแต่ครอบคลุมได้ครบเลย

ซึ่งเป็นคำสั้นๆ เลย ซึ่งก็คือคำว่า “ขอให้ประสบแต่ความดี ปราศจาก ค ว า ม ทุ กข์” นั่นเอง

ก็ลองพิจารณาดูว่ามันครบแค่ไหน เพียงคำว่าความดีมันก็หมายถึงหลายอย่ างที่จะเข้ามาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น รวย มั่งคั่ง สุขภาพดี มีย ศ มีตำแหน่ ง คนรัก คน เม ต ต า และอย่ างอื่นอีกเพียบเลย

ในส่วนของความไ ม่ มี ทุ กข์มันก็จะรวมถึง ไม่ มีโ ร ค ภั ย ไม่มีอุปสรรค ฯลฯ และอย่ างอื่นที่จะทำให้เกิด ทุ ก ข์ ได้นั่นเอง แต่การจะรวยแบบดีๆ นั้นคือ เงินที่ได้มามันต้องมาจากอาชีพสุจริต

ไม่ใช่มาจากสิ่งผิด ก ฎ ห ม า ย หรือไปเอาเงินคนอื่นมา แม้จะมียศตำแหน่งดีๆ มาจากการกระทำที่ไม่ดี หรือเอาตำแหน่งไปทำสิ่งไม่ดี แน่นอนว่า ทุ ก ข์ จะมาหาแทน

การขอให้พบความดีนั้นมันหมายถึงการที่เราจะต้องทำความดี ประพฤติดีด้วย เพราะมันคงไม่มีความดีที่ไหนอย ากจะเข้ามาหาคน เ ล ว จริงไหม แม้บางครั้งที่เราทำดีมันอาจจะไม่มีใครเห็น แต่เหล่า เ ท ว ด าเห็นแน่นอน

จงใช้ปัญญาในการหาเงิน ทำงานสุจริต และบริหารเงิน บริหารทรัพย์สิน หนี้สินให้ดี แม้ว่าเราเกิดมาจนมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะรวยไม่ได้ ขึ้นอยู่กับบุญบวกพ ย า ย า ม หากทำเ ล วแม้ไม่หนักหนาแต่มันก็คือความเ ล ว ความ ชั่ ว แล้วความสุข ความรวย มันจะมาได้อย่ างไร ถึงความรวยอาจจะมาได้แต่ความสุขไม่มีแน่นอน

คนที่เป็นคนดี จิตใจดีนั้นมีเสน่ห์ในตัวเองเสมอ เป็นที่น่าสนใจ ใครก็รัก ใครก็อย ากจะดูแล ศั ต รูทำร้ ายไม่ได้

ลองคิดพิจารณาตัวเองลองดูว่าทุกวันนี้ ณทำดีบ้างหรือเปล่า หากคุณรู้ตัวว่ากำลังทำ ชั่ ว หยุดได้หยุด เ ว ร ก ร ร มมันวิ่งเร็วมากแบบไม่ต้องรอ ช า ติต่อไปมันก็ตามทัน

ที่มา horoscopedaily99

About เหยี่ยวฟ้า

View all posts by เหยี่ยวฟ้า →