Advertisement

2 ราศี ราหูย้ายเข้าต้องระวังเรื่องสุขภาพร่างกาย ไม่สบาย

พระราหูย้ายเข้าต้องร ะวังเรื่อ งสุขภาพร่า งกาย ไม่สบาย

ราศีพฤษภ เกิ ด 14 พ.ค. ถึง 13 มิ.ย.

ราศีพฤษภเรียกว่าได้รับผลเต็มที่ โดนเต็ม เต็ม เพราะราหูเข้ามาสถิตในราศีพฤษภ พอหลายคนได้ยินว่าพระราหูเข้าดว งก็เกิ ดอาการร้อน ร้อน หนาว หนาว แต่จริง จริง แล้วการที่พระราหูเข้าก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสีย เนื่องจากเป็นพระเคราะห์ที่ให้ทั้งคุณและโทษในเวลาเดียวกัน

เรื่อ งที่ดีคือ ชีวิตของชาวราศีพฤษภจะมีการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนงาน ย้ายงาน ย้ายตำแหน่ง ย้ายบ้าน ย้ายที่อยู่อาศัย การเดินทางชีพจรลงเท้า

เรื่อ งที่ต้องร ะวัง คือ เรื่อ งสุขภาพร่า งกาย ไม่สบาย อุบั ติเห ตุ มีเรื่อ ง คดีความ ปัญหาอึดอัด

ราศีพิจิก เกิ ด 16 พ.ย. ถึง 15 ธ.ค.

ราศีพิจิกได้รับผลประมาณ 50% คือ โดนพระราหูเล็งดว งชะตา อารมณ์เหมือนคนที่อยู่บ้านจัดสรรแล้วบ้านตรงข้ามไม่ถูกกัน ก็จะทำให้เกิ ดอาการอึดอัด เครีย ด กังวลใจ การเปลี่ยนแปลงนั้นมีโอกาสเกิ ดขึ้นได้ เช่น การย้ายงาน ย้ายบ้าน เป็นต้น ชีวิตจะวุ่นวายหาความสงบสุขไม่ค่อยได้ มีปัญหาเข้ามาให้ต้องแก้ไขบ้าง

วิธีการทำบุญเสริมด วงให้ทำตามนี้

1. การไหว้องค์พระราหู

2. การทำบุญเสริมดว งชะตา

แหล่งข้อมูล bangpunsara

About เหยี่ยวฟ้า

View all posts by เหยี่ยวฟ้า →