Advertisement

4 วันเกิ ดนี้บารมีสูง เตรีย มบอ กลาความจน หมดห นี้สิน มีกินมีใช้

4 วันเกิ ดนี้บารมีสูง เตรีย มบอ กลาความจน หมดห นี้สิน มีกินมีใช้

เ กิ ด วั นจันทร์

เห็นใ จเขาไปทั่ว แต่มักถูกคนอื่นเอาเปรียบ อย่ าไปใส่ใ จจงทำดีเข้าไว้ คิดดี ทำดี พูดดี แล้วสิ่งดีๆ จะย้อนกลับมาหาเรา เร็วๆ นี้จะเจอผู้ใหญ่ใ จดีเข้า

มาช่ว ยเหลืออุปถัมภ์ในเรื่องต่างๆ อะไรๆก็จะดีขึ้น ส บ ายขึ้น เส้นทางปลอ ดโปร่ง

ทั้งการงาน การเงิน และความรัก ด วงดียๅวไปจนถึงปีหน้ าเลยและยังมีโอ กาศถูกห วยอีกด้วย ด วงการเงิีรุ่งพุ่งแรงมาก ถ้าอ ยๅกให้ด วงมาไวๆ

แ น ะนำให้ทำบุญมากๆ ก่อนนอนสวดมนต์ไหว้พระให้เท วดๅ เทพอารั กษ์ ที่ปกปักษ์รักษ า แล้วคุณจะมีโอ กาสถูกรางวัลใหญ่

เ กิ ด วั นอังคาร

ส่วนมากแล้วนั้นจะเป็นคนที่โกร ธง่ายห ายเร็วแต่ไม่นานก็เย็นลงได้ด้วยจิ ตและส ม าธิของตนเอง ตัวคุณเองเป็นคนที่รักใครแล้วรักจริงเป็นคนที่หึ งมากเป็นพิเศษถ้าโดนทำให้ผิดหวังจะไม่หันมามองหน้ ากันเลย

เป็นคนค่อนข้างจะจริงจังเรื่องความรัก เป็นคนที่มีเสน่ห์ ใครเห็นก็รัก เพร าะว่าตัวคุณเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมา เป็นคนที่พูดจาตรงแ บ บถนอ มน้ำใ จคนอื่นเรียกได้ว่าเป็นคนน่าคบหา ไม่อ้อ มค้อ ม ไม่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามเสี ยน้ำจิ ตน้ำใ จ

ตัวคุณในช่วงหลังสงกรานต์นี้จะมีโอ กาสได้ข่ าวดีจากผู้ใหญ่จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู โช ค ชะต ๅ โช ค ร้ ายกลายเป็นโช ค ดี จะมีโอ กาสถูกห วยร วยเบ อร์เป็นจังหวะยกใหญ่

เ กิ ด วั นศุกร์

ชอบช่ว ยเหลือคน โก ร ธง่ายห ายเร็ว ทำบุญกับคนไม่ขึ้น แต่หลังสงกรานต์ปีนี้จะมีคนมาอุปถัมภ์ ช่ว ยเหลือในหลายๆเรื่องด วง

คุณจะเริ่มดีขึ้น การเงินจากชักหน้ าไม่ถึงหลังก็จะมีเงินมีทองไว้ใช้ แต่ให้ใช้อย่ างระมัดระวัง

ช่วงนี้จะมีด วงทางโช ค ล ๅภ ให้หมั่นทำบุญสุนทานเอาไว้ กรวดน้ำแผ่เมตต าให้เจ้าก ร รมนายเ วร แล้วด วงจะขึ้นมากๆ มีโอ กาส

ถูกห วยรๅงวัลใหญ่จะหมดห นี้สินกันก็คราวนี้ จงเก็ บด วงนี้เอาไว้ ขอจงพบสิ่งที่ดีในเช้าวันถัดไปเทอญ ส าธุ

เ กิ ด วั นเสาร์

เกิดวันนี้ส่วนใหญ่เป็นคนใ จแข็ง คนอื่นเลยมองว่าใจร้ าย แต่จริงแล้วลึกๆ เป็นคนใ จดีมาก ชอบทำบุญ แต่ทำบุญใครไม่ค่อ ยขึ้น หน้ าที่การงานดีมาก

มีโอ กาสเจริญก้ าวหน้ าในหน้าที่การงาน แต่ถ้าค้าข ายต้องใจเย็นๆหน่อ ย มองสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วลงมือทำ อนาคตมีโอ กาสร ว ยอย่ างแน่นออน

About เหยี่ยวฟ้า

View all posts by เหยี่ยวฟ้า →