Advertisement

เกิด 4 วันนี้ ชีวิตดี ทำอะไร ก็สำเร็จ เงินทอง ท่ว มล้ น

คนเกิด 4 วันนี้ ชีวิตดี ทำอะไรก็สำเร็จ เงินทองท่ว มล้ น

เกิดวันพุธ

คนวันนี้จะเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสุด เจรจาต่อรองเก่ง วาทศีลป์เป็นเลิศจนผู้คนต้องยอ มรับ เหมาะที่จะทำเกี่ยวกับการค้าข า ย ทำธุรกิจ ฉลาด แต่ความจำไม่ดีเอาเสียเลยลืมอะไรง่ายดายมาก ความรู้เยอะ อ่ า นใจคนเก่งมาก แต่เก็บเงิ นไม่ค่อ ยอ ยู่เพราะสิ่งเร้ามันเยอะ แต่ก็ช่วงนี้ก็เป็นด ว งดีรับท รั พ ย์ของผู้ที่เกิดวันพุธ ถ้าเก็บเงิ นบ้าง สะสมบ้างก็จะทำให้มีความมั่งคั่งเลยล่ะ

เกิดวันศุกร์

คุณเป็นคนดี ปัญหาและอุปสรรคต่าง ที่เหมือนจะไม่ ดีนั้นทำอะไรเขาไม่ได้แม้แต่น้อ ยมีกรร มดีเยอะ ด ว งดีมาก ลำบากน้อ ย และให้พย าย ามหมั่นทำบุญให้เยอะ เข้าไว้จะได้หนุนให้ชีวิต นั้นดีขึ้นไปอีก และช่วงนี้ก็อย่ าลืมเก็บออ มไว้ด้วย เพราะเวลาที่ได้รับเงิ นทองเข้ามาเยอะ จะทำให้มีกินมีใช้ไปตลอ ดเลยล่ะ

เกิดวันอาทิตย์

เป็นคนที่วาสนาดีมาก ด ว งก็ดี บุญเก่าหนุนนำเยอะจึงทำให้ชีวิตสุขสบาย จะได้เลื่อนตำแหน่ง ในปีนี้ ร่ำ ร ว ย ฐานะดี บริวารเยอะมากมาย ลูกน้องก็รัก แต่ก็ทำบุญกับคนไม่ค่อ ยขึ้นเท่าไหร่ แต่ก็ดีแล้วทำดีก็ทำต่อไป ความดีที่ทำนั้นเองที่จะคอ ยปกป้องตัวคุณ ในช่วงนี้เตรียมรับกับโชคดี มีเงิ นทองเพิ่มขึ้นด้วย ด ว งโดยรวมของท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นี้ จะมีโชคลาภใหญ่อย่ างแน่นอน

เกิดวันเสาร์

คุณเป็นคนด ว งแข็งมาก แม้ว่าจะตกทุกข์เพียงใด ชีวิตปัญหาเยอะแต่ก็ยังคงยืนหยัดอ ยู่ได้แบบสบาย เป็นคนใจสู้จนทำให้ผ่านปัญหาร้ า ย มาได้ง่ายดายมีคุณสมบัติความเป็นผู้นำ รักเกียรติ มีความหนักแน่น ไม่ชอบเอาเปรียบใคร เป็นคนตรงไปตรงมา ขยันทำงาน มีความอ ดทน ในช่วงนี้จะมีโชคชุดใหญ่จะได้รับเงิ นก้อนโตจากความดีของคุณเอง

About เหยี่ยวฟ้า

View all posts by เหยี่ยวฟ้า →