Advertisement

วาจาศักดิ์สิทธิ์ 5 ร าศี พูดอะไร เป็นเงินเป็นท อ ง

วาจาศักดิ์สิทธิ์ 5 ร าศี พูดอะไร เป็นเงินเป็นท อ ง

ผู้ที่เกิດในร าศีกรกฎ

ที่ผ่านมานั้นเหมือน เป็นดั่งม ร สุ มชีวิตหลายอย่ า งถาถมเข้ามาอย่างไม่ข า ดสาย แต่หลังจาก เดือนนี้ไปแล้วชีวิตจะเปลี่ ย นไปแ บ บไม่ทันตั้งตัว จะมีโช คมีลาภจากญาติพี่น้อง จะนำพาสิ่งดีเข้ามาในชีวิต อีกทั้งคนมีคู่นั้น

ห้s ะวั งเ รื่ อ งรักเลิกอ ย่ าพูดอะไรที่บั่ นท อ นจิตใจ แต่คนนี้คือคู่แท้ ทำตัวเงียบเ สี ยดีกว่า หลังจากเดือนนี้ เป็นต้นไป ชีวิตดีพร้อม พูดแล้วร ว ยอาจมีบ้านหลังใหญ่เป็นของตัวเอง ขอ ช่วงนี้หมั่น ทำมาหากิน อย่างที่สุด แล้วอย่าลื มไปทำบุญด้วยหล่ะ

ผู้ที่เกิດในร าศีกุมภ์

คนที่เกิดร าศีกุมภ์ เหนื่อยแต่ต้องอดทนนะ ก็ ช่วงนี่เท่านั้นแหละ ครึ่งปีที่ผ่านมานั้น เป็นเหมือนบททดส อ บให้คุ ณ ยอมรับฐานะของตัวคุณเอง การกระทำข อ งตัวคุณเอง ว่าคุณทำอะไ ร ก็จะได้อย่างนั้นเ มื่ อคุณได้อ่ า นบ ทความนี้แสดงว่าคุ ณ ได้ผ่านสิ่ งเหล่านั้น มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หลังจากนี้จากที่เหนื่อย แสนเหนื่ อ ยมานานมาก ชีวิตจะเปลี่ ย นเลยหล่ะ เตรียมตัวไว้ได้เลย การงานจะดีขึ้น หัวหน้า จะชื่นช มรักจะดี คนรักที่คบอยู่คือคู่แท้แล้ว รักษาเขาไว้ดีๆหล่ะ และก็ต้องเริ่มคิดอนาคตได้แล้วนะ ปีหน้ารับร อ งเลยว่า มีโอกาสรถคันส ว ยรอคุณอยู่ ต้องหมั่นขยันหานะ

ผู้ที่เกิດในร าศีมิถุน

สำหรับผู้ที่เกิດในร าศี นี้นั้นแลเป็นผู้ที่มีบุ ญสูงส่งหยิบจับอะไร เป็นเงิ นเป็นทองไปหมด แต่เพียง ช่วงนี้เท่านั้นแหละ ที่รู้สึกว่า มันແย่ซะเหลือเกิน หลายอย่า งทำให้หงุดหงิดใจปั ญหาเ รื่ อ งคนมาก มีหากผ่านเดือนนี้ไปได้ดี

ชีวิตจะกลับด้าน ประสบความสำเร็จกับสิ่งที่ตั้งใจไว้ ความรักกำลังดี ช่วยกันสร้างเ นื้ อสร้างตัว ประครองรักกันไป คนนี้คือคนที่จะอยู่ด้วยกับคุณไปยาวจนแก่เลยหล่ะ ส่วนจะได้เดินทางไปทำงานต่ า งถิ่นเงินเพิ่มขึ้น หลายอย่างดีขึ้น เป็นเท่าตัว

ผู้ที่เกิດในร าศีพิจิก

เป็นร าศีที่มีโช คจากการเจร จ าติ ดต่อ ชาวร าศีพิจิ กที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการสื่ อส า ร พบปะผู้คน ดว งดาวจะให้ผลในทิศทาง ที่เป็นบวก การงานอาจจะมีการเปลี่ ย นแป ล ง ในเชิงของระบบระเบียบวิธีการทำงาน หรือว่าการควบรวมแผนกกิจก า ร บริษั ทอาจจะมีสภาพแวดล้อมใหม่เกิดขึ้นเยอะ เป็นช่วงปีที่ราศีพิจิ กจะมี การปรับตัวเยอะ

แต่ไม่ได้น่าเป็นห่วง รวมไปถึงคนที่ตั้งใจวางแ ผ นเ รื่ อ งของการเรียน การศึกษาต่อ ก็เป็นราศีที่มีความ ก้าวหน้า เป็นอย่ างดี พูดอะไรเป็เงินเป็นท อ งสมหวังในเ รื่ อ งความรักจะโดดเด่นมาก เพราะว่าราศีพิจิกเป็นราศีที่มีความเอาใจใส่ต่อคนรักมาก อาจเจอคู่แท้ในเดือนนี้ก็เป็นได้

ผู้ที่เกิດในร าศีมังกร

มังกรเป็นหนึ่งในร าศี ที่พ้นเค ร าะห์ความวุ่ นวาย ลดน้อยลง โดยเฉพาะความวุ่ นวายในเ รื่ อ งของ การเงิน ชีวิตในช่วงครึ่งปีที่ผ่าน มาอาจจะมีรายจ่ า ยหนัก เกิดขึ้นเยอะ ตอนนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ขึ้นแล้วในปีนี้ ยังเป็นปีแห่งความสำเร็ จ ความก้าวหน้าที่ดี งานจะมีตัวช่วย มีคนมาสนับสนุน อะไรที่เคยคิดแล้วมีอุปสรรค มีเ รื่ อ งติดขัด สามารถเริ่มต้นได้เป็นอย่ า งดีในครึ่งปีหลังนี้ในเ รื่ อ งส่วนตัว

ก็เป็นราศีที่ด วงดีเหมือนกัน สำหรับคนที่ยังโสดความรัก จะเป็นแนวแบบบุพเพสันนิวาส คือได้คบหาดูใจกับคนที่ ไม่ได้ค า ดคิดหรือว่า อาจจะอยู่ใกล้ตัวแต่มองข้ามไป จะเป็นความรัก ที่มาแบบไม่ทันตั้งตัวในเ รื่ อ งของ การเงินถือว่าเป็นร า ศีที่หมุนเงินได้ดีขึ้น หรือแม้กระทั่งคนที่เคยมีปั ญหา ไม่ว่าจะเป็นค ดีความ การฟ้องร้อง หรือว่าข้อขั ดแ ย้ งทั้งหลายในปีนี้ทุกอย่ างก็จะ คลี่คลาย ไปในทางที่ดี ด้วยเช่นกัน

About เหยี่ยวฟ้า

View all posts by เหยี่ยวฟ้า →